24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 23:09

題精舍

踏著關頭未剎那,
縱橫放語札伽陀。
年來筆嘴無端甚,
三界如來不奈何。

 

Đề tinh xá

Đạp trước quan đầu vị sát-na,
Tung hoành phóng ngữ trát già đà.
Niên lai bút chuỷ vô đoan thậm,
Tam giới Như Lai bất nại hà.

 

Dịch nghĩa

Dẫm chân tới đầu cổng chưa được giây lát,
Buông lời dọc ngang viết nên bài kệ.
Năm gần đây ngòi bút bỗng trở nên hờ hững,
Như Lai ở ba giới cũng chả biết làm thế nào.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Bước tới cổng chùa chửa phút giây,
Dọc ngang lời kệ viết xong ngay.
Gần đây ngòi bút thờ ơ quá,
Tam giới Như Lai cũng khó hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đầu cổng bước vào một thoáng thôi
Dọc ngang bài kệ viết xong rồi
Mấy năm ngọn bút vô tình quá
Hỏi ba cõi Phật giải dùm tôi?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cổng chùa vừa đến phút giây
Dọc ngang lời kệ một bài viết ngay
Năm rồi bút đã xuống tay
Như Lai ba cõi chẳng hay thế nào

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bước đến cổng chùa chửa phút giây
Dọc ngang phóng kệ hạ đề ngay
Gần đây ngòi bút không ngay chính
Ba thế Như Lai cũng chịu thầy.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu cổng bước chân mới phút giây,
Dọc ngang lời kệ viết bài ngay.
Gần đây ngòi bút nên hờ hững,
Ba giới Như Lai cũng chịu thầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời