22/10/2020 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tinh xá
題精舍

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 23:09

 

Nguyên tác

踏著關頭未剎那,
縱橫放語札伽陀。
年來筆嘴無端甚,
三界如來不奈何。

Phiên âm

Đạp trước quan đầu vị sát-na,
Tung hoành phóng ngữ trát già đà.
Niên lai bút chuỷ vô đoan thậm,
Tam giới Như Lai bất nại hà.

Dịch nghĩa

Dẫm chân tới đầu cổng chưa được giây lát,
Buông lời dọc ngang viết nên bài kệ.
Năm gần đây ngòi bút bỗng trở nên hờ hững,
Như Lai ở ba giới cũng chả biết làm thế nào.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Bước tới cổng chùa chửa phút giây,
Dọc ngang lời kệ viết xong ngay.
Gần đây ngòi bút thờ ơ quá,
Tam giới Như Lai cũng khó hay.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Đề tinh xá