13.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Uông Nguyên Lượng (28 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Lương Tăng (3 bài)
- Lâm Cảnh Hy (2 bài)
- Lý Tư Diễn (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/06/2009 03:16 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/06/2009 03:27 bởi hongha83
Trịnh Tư Tiếu 鄭思肖 (1241-1318) nguyên tên là Thiếu Nhân 少因, sau đổi tên thành Tư Tiếu 思肖, tự Ức Ông 憶翁, hiệu Sở Nam 所南, quê ở Liên Giang (nay thuộc Phúc Kiến), là thi nhân nổi danh cuối triều Tống. Ông từng là thái học sinh, đỗ khoa Bác học hoằng từ. Khi nhà Nam Tống mất, ông về Tô Châu ở ẩn tại chùa. Tác phẩm có Sở Nam tiên sinh văn tập 所南先生文集, Tâm sử 心史 7 quyển. Ngoài thơ, Trịnh Tư Tiếu còn giỏi vẽ.