Trượt khỏi Thiên Trù thoắt rẽ lên,
Trơ trơ cửa động một đường lèn.
Chử mây quanh quất lồng hương Phật,
Gồ đá vang lừng thét nhạc tiên.
Bảo cái đùn đùn trên bảo toạ,
Kim quan chiếm chiếm trước kim liên.
Thanh sa dấu cũ còn di để,
Cuốn được xe loan biết mấy phen.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Đề thơ chùa Hương Tích.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]