29/01/2022 12:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hương Tích tự thi

Tác giả: Trịnh Sâm - 鄭森

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2020 22:34

 

Trượt khỏi Thiên Trù thoắt rẽ lên,
Trơ trơ cửa động một đường lèn.
Chử mây quanh quất lồng hương Phật,
Gồ đá vang lừng thét nhạc tiên.
Bảo cái đùn đùn trên bảo toạ,
Kim quan chiếm chiếm trước kim liên.
Thanh sa dấu cũ còn di để,
Cuốn được xe loan biết mấy phen.
Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Đề thơ chùa Hương Tích.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Sâm » Đề Hương Tích tự thi