自述其五

箇中無欠亦無餘,
佛也無兮人也無。
秋景遠來天外遠,
青山雲鎖觜都盧。

 

Tự thuật kỳ 5

Cá trung vô khiếm diệc vô dư,
Phât dã vô hề nhân dã vô.
Thu cảnh viễn lai thiên ngoại viễn,
Thanh sơn vân toả chuỷ đô-lô.

 

Dịch nghĩa

Trong lòng ta không thiếu cũng không thừa,
Phật là không, người cũng là không.
Cảnh thu xa ở ngoài trời xa,
Mây khoá non xanh mặc cái trò đô-lô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Không thiếu không dư ở cõi lòng,
Phật không, người cũng vẫn là không.
Cảnh thu xa lắc, trời xa lắc,
Mây khoá non xanh, mặc ruổi rong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không thiếu không dư, thật đủ đầy
Phật không, người cũng chỉ không thôi
Thu xa vời vợi, trời xa lắc
Mây khoá non xanh, mặc ý người

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không thiếu không thừa trong tận lòng,
Phật không người chắc cũng là không.
Cảnh thu xa tít, trời xa lắc,
Mây toả non xanh mặc ruổi dong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không thừa không thiếu tận lòng,
Phật không người chắc cũng không đó rồi.
Cảnh thu xa tít chân trời,
Non xanh mây toả mặc người ruổi dong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời