12/04/2021 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 5
自述其五

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 11:49

 

Nguyên tác

箇中無欠亦無餘,
佛也無兮人也無。
秋景遠來天外遠,
青山雲鎖觜都盧。

Phiên âm

Cá trung vô khiếm diệc vô dư,
Phât dã vô hề nhân dã vô.
Thu cảnh viễn lai thiên ngoại viễn,
Thanh sơn vân toả chuỷ đô-lô.

Dịch nghĩa

Trong lòng ta không thiếu cũng không thừa,
Phật là không, người cũng là không.
Cảnh thu xa ở ngoài trời xa,
Mây khoá non xanh mặc cái trò đô-lô.

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Không thiếu không dư ở cõi lòng,
Phật không, người cũng vẫn là không.
Cảnh thu xa lắc, trời xa lắc,
Mây khoá non xanh, mặc ruổi rong.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Tự thuật kỳ 5