Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 11:14

竹奴銘

傲雪心虛,
凌霜節勁。
假爾為奴,
恐非天性。

 

Trúc nô minh

Ngạo tuyết tâm hư,
Lăng sương tiết kính.
Giả nhĩ vi nô,
Khủng phi thiên tính.

 

Dịch nghĩa

Trải tuyết lạnh mà tâm thông suốt,
Dầu giải trong sương mà đốt cứng cỏi.
Mượn ngươi làm tôi đòi,
Sợ rằng trái với tính tự nhiên của nhà ngươi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Xuân Huy

Tâm không rãi tuyết,
Đốt cứng phơi sương.
Mượn ngươi làm nô,
Sợ trái tính thường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Ngạo tuyết lòng vẫn trống,
Dầm sương đốt chẳng rời.
Muốn dùng ngươi sai khiến,
Còn e trái nết trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Khó tìm từ

Thật khó tìm từ thay thế cho hai từ "tâm" và "tiết", nếu theo nghĩa thông thường thì không diễn tả được ý "tâm hạnh" và "tiết tháo".
Dãi tuyết lòng không,
Dầm sương đốt cứng,
Dùng làm người hầu,
E là không xứng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tâm không nên khinh tuyết
Đốt cứng trải sương phơi
Ví ngươi làm nô bộc
Sợ trái với tính trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tâm không dãi tuyết
Đốt cứng dầm sương
Dùng làm nô bộc
E trái tính thường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trải tuyết lạnh mà ruột suốt thông,
Giải dầu đốt cứng gió pha sương.
Mượn ngươi làm kiếp tôi đòi đó,
Thì e trái tính tự nhiên thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trải qua tuyết lạnh ruột thông,
Giải dầu đốt cứng gió lồng pha sương.
Mượn ngươi làm kiếp lót đường,
Thì e trái tính như thường tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời