03/12/2022 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc nô minh
竹奴銘

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 11:14

 

Nguyên tác

傲雪心虛,
凌霜節勁。
假爾為奴,
恐非天性。

Phiên âm

Ngạo tuyết tâm hư,
Lăng sương tiết kính.
Giả nhĩ vi nô,
Khủng phi thiên tính.

Dịch nghĩa

Trải tuyết lạnh mà tâm thông suốt,
Dầu giải trong sương mà đốt cứng cỏi.
Mượn ngươi làm tôi đòi,
Sợ rằng trái với tính tự nhiên của nhà ngươi.

Bản dịch của Cao Xuân Huy

Tâm không rãi tuyết,
Đốt cứng phơi sương.
Mượn ngươi làm nô,
Sợ trái tính thường.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Trúc nô minh