Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:56

題普明寺水榭

薰盡千頭滿座香,
水流初起不多涼。
老榕影裡僧關閉,
第一蟬聲秋思長。

 

Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ

Huân tận thiên đầu mãn toạ hương,
Thuỷ lưu sơ khởi bất đa lương.
Lão dung ảnh lý tăng quan bế,
Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường.

 

Dịch nghĩa

Xông hết nghìn nén hương, khắp nhà thuỷ tạ thơm ngào ngạt,
Dòng nước mới dâng không lạnh lắm.
Dưới bóng đa già, cổng chùa đóng im ỉm,
Một tiếng ve đầu tiên, tứ thu man mác.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Nghìn hương thắp hết ngát đầy nhà,
Làn nước hiu hiu gió lạnh qua.
Dưới bóng đa già chùa vắng vẻ,
Tiếng ve khơi động tứ thu xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Nghìn hương thơm toả ngát nhà,
Dòng khơi chớm lạnh thoảng qua phía ngoài.
Bóng đa, chùa vắng, cửa cài.
Tiếng ve man mác ai hoài tứ thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thắp hết ngàn hương ngát nhà thơm
Con nước mới dâng chẳng lạnh hơn
Dưới bóng đa già chùa đóng cổng
Tứ thu man mác tiếng ve hờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghìn hương xông hết, nhà thơm ngát
Con nước vừa dâng chẳng lạnh nhiều
Dưới bóng đa già chùa ỉm cổng
Hồn thu man mác tiếng ve kêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn hương xông hết, ngát thơm nhà,
Dòng nước mới dâng hơi lạnh qua.
Dưới bóng đa già, chùa đóng cổng,
Hồn thu man mác tiếng ve ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn hương xông hết thơm nhà,
Mới dâng dòng nước lạnh qua gian nhà.
Cổng chùa đóng dưới đa già,
Hồn thu man mác ve ca giọng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời