04/08/2020 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ
題普明寺水榭

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 09:56

 

Nguyên tác

薰盡千頭滿座香,
水流初起不多涼。
老榕影裡僧關閉,
第一蟬聲秋思長。

Phiên âm

Huân tận thiên đầu mãn toạ hương,
Thuỷ lưu sơ khởi bất đa lương.
Lão dung ảnh lý tăng quan bế,
Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường.

Dịch nghĩa

Xông hết nghìn nén hương, khắp nhà thuỷ tạ thơm ngào ngạt,
Dòng nước mới dâng không lạnh lắm.
Dưới bóng đa già, cổng chùa đóng im ỉm,
Một tiếng ve đầu tiên, tứ thu man mác.

Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Nghìn hương thơm toả ngát nhà,
Dòng khơi chớm lạnh thoảng qua phía ngoài.
Bóng đa, chùa vắng, cửa cài.
Tiếng ve man mác ai hoài tứ thu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ