Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 06:09

將寂寄金山禪師其一

抱痾欲浹旬,
夜臥晝服藥。
不喫一粒米,
粒粒皆咬著。

 

Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư kỳ 1

Bão kha dục hiệp tuần,
Dạ ngoạ trú phục dược.
Bất khiết nhất lạp mễ,
Lạp lạp giai giảo trước.

 

Dịch nghĩa

Mang bệnh đã gần trọn tuần,
Đêm nằm, ngày uống thuốc.
Không ăn một hột cơm,
Nhưng hạt nào cũng nhai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Mang bệnh đã ngót tuần,
Đêm nằm, ngày uống thuốc.
Cơm một hột không ăn,
Mà hạt nào cũng nuốt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bệnh nặng sắp trọn tuần
Đêm nằm ngày dùng thuốc
Một hạt cơm không nuốt
Mà hạt nào cũng nhai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mang bệnh đã gần trọn một tuần,
Đêm nằm, ngày uống thuốc nhiều lần.
Cơm không muốn nuốt dù vài hột,
Nhưng hạt nào nhai cũng khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh mang gần trọn cả tuần
Đêm nằm, ngày vẫn cứ dùng thuốc thang
Không ăn dù một hạt cơm
Nhưng mà hạt hạt vẫn luôn nuốt vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời