28/01/2022 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư kỳ 1
將寂寄金山禪師其一

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 06:09

 

Nguyên tác

抱痾欲浹旬,
夜臥晝服藥。
不喫一粒米,
粒粒皆咬著。

Phiên âm

Bão kha dục hiệp tuần,
Dạ ngoạ trú phục dược.
Bất khiết nhất lạp mễ,
Lạp lạp giai giảo trước.

Dịch nghĩa

Mang bệnh đã gần trọn tuần,
Đêm nằm, ngày uống thuốc.
Không ăn một hột cơm,
Nhưng hạt nào cũng nhai.

Bản dịch của Huệ Chi

Mang bệnh đã ngót tuần,
Đêm nằm, ngày uống thuốc.
Cơm một hột không ăn,
Mà hạt nào cũng nuốt.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư kỳ 1