Quả du ném tiền,
Hoa đào kết trái,
Hoa dương đã tiễn xuân đi.
Lá bèo chưa nở,
Mặt nước gợn xanh rì.
Chim le kiếm mồi bãi ấm,
Nơi yên ổn,
Lớn nhỏ theo bầy.
Rèm đôi lặng,
Giọt hồ sáng cạn,
Khóm trúc tiếng cờ vây.

Đời người ít như ý,
Vui theo xuân giảm,
Hận bởi chia ly.
Sợ vương sầu mắc oán,
Gần với điều hay.
Phù sinh nối nhau tàn tạ,
Cửa sông nắng tắt,
Đầu bãi trăng đầy.
Nơi câu cá,
Phủi chùi tảng đá,
Chớ để áo rêu dày.

tửu tận tình do tại