Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nguyên
Từ khoá: Mãn đình phương (6)

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/03/2006 05:30

滿庭芳

天風海濤,
昔人曾此,
酒聖詩豪。
我到此閑登眺,
日遠天高。
山接水茫茫渺渺,
水連天隱隱迢迢。
供吟嘯,
功名事了,
不待老僧招。

 

Mãn đình phương

Thiên phong hải đào,
Tích nhân tằng thử,
Tửu thánh thi hào.
Ngã đáo thử nhàn đăng diểu,
Nhật viễn thiên cao.
Sơn tiếp thuỷ mang mang diểu diểu,
Thuỷ liên thiên ẩn ẩn điều điều.
Cung ngâm khiếu,
Công danh sự liễu,
Bất đãi lão tăng chiêu.