Làm quen từ ý này,
Muốn ông biết tôi say.
Ngày xuân tuyết rơi ngập,
Nắng từ từ nhạt phai.

tửu tận tình do tại