18/06/2021 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phan Mạnh Dương “Xuân nhật tuyết” hồi văn tuyệt cú kỳ 2
和潘孟陽春日雪回文絕句其二

Tác giả: Trương Tiến - 張荐

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 15:43

 

Nguyên tác

親交此見思,
飲醉欲君知。
春天雪漫漫,
曖氣日遲遲。

Phiên âm

Thân giao thử kiến tư,
Ẩm tuý dục quân tri.
Xuân thiên tuyết mạn mạn,
Ái khí nhật trì trì.

Dịch nghĩa

Làm quen từ ý này,
Uống say muốn ông biết.
Ngày xuân tuyết rơi tràn ngập,
Nắng nhạt từ từ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm quen từ ý này,
Muốn ông biết tôi say.
Ngày xuân tuyết rơi ngập,
Nắng từ từ nhạt phai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiến » Hoạ Phan Mạnh Dương “Xuân nhật tuyết” hồi văn tuyệt cú kỳ 2