Bầy khỉ nhảy cà tưng bên luống sóng
Thoắt đã tót lên trên mấy đọt dừa
Biển cứ dập dồn điệu lambada phóng túng
Thiên nhiên rạo rực ngóng giao thừa.

Biển không biết, bầy khỉ càng không biết
Tôi khoác tay mùa xuân lặng lẽ ghé Cần Giờ
Gió rừng Sác chợt hát bài rất tuyệt
Tình khúc trời phổ thơ?


Cần Giờ, 2001

Nguồn:
1. Tạp chí Thế giới mới số 622, xuân Ất Dậu 2005
2. Tạp chí Tiền vệ, 10-2-2010