Tiệc gấm hồng,
Màn lụa biếc,
Thị yến mỹ nhân tươi đẹp.
Trăng tròn lẻ,
Biết lân tài,
Ân cần nâng chén mời.

Mày liễu dài,
Anh đào hé,
Khé ghé bên tai nhỏ nhẹ.
Nhà em ở khóm liễu qua,
Hiên trước hồng hạnh hoa.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.