Tiệc gấm hồng,
Màn lụa biếc,
Thị yến mỹ nhân tươi đẹp.
Trăng tròn lẻ,
Biết lân tài,
Ân cần nâng chén mời.

Mày liễu dài,
Anh đào hé,
Khé ghé bên tai nhỏ nhẹ.
Nhà em ở khóm liễu qua,
Hiên trước hồng hạnh hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.