更漏子其五

背江樓,
臨海月,
城上角聲嗚咽。
堤柳動,
島煙昏,
兩行征雁分。

京口路,
歸帆渡,
正是芳菲欲度。
銀燭盡,
玉繩低,
一聲村落雞。

 

Canh lậu tử kỳ 5

Bối giang lâu,
Lâm hải nguyệt,
Thành thượng giốc thanh ô yết.
Đê liễu động,
Đảo yên hôn,
Lưỡng hàng chinh nhạn phân.

Kinh Khẩu lộ,
Quy phàm độ,
Chính thị phương phi dục độ.
Ngân chúc tận,
Ngọc Thằng đê,
Nhất thanh thôn lạc kê.

 

Dịch nghĩa

Tựa lầu bên sông,
Ngắm nhìn trăng trên biển,
Tiếng tù và trên thành ai oán.
Liễu trên đê lay động,
Đảo mờ khói sương,
Đôi hàng chinh nhạn tách chia.

Đường Kinh Khẩu,
Ngoài bến, những thuyền trở về đỗ lại,
Chính đang là lúc ngày xuân tươi đẹp sắp qua.
Nến bạc cháy tàn,
Sao Ngọc Thằng xuống thấp,
Một tiếng gà trong thôn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Tựa giang lâu,
Trông hải nguyệt,
Thành vẳng tù và thao thiết.
Đễ liễu động,
Đảo sương giăng,
Chinh nhạn tách hai đàng.

Qua bến đậu,
Vùng Kinh Khẩu,
Đương lúc ngày xuân phai dấu.
Ngân chúc lụi,
Ngọc Thằng sa,
Trong thôn vang tiếng gà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tựa lầu sông,
Trăng biển sáng,
Ai oán trên thành giốc vẳng.
Đê liễu động,
Đảo mờ sương,
Đôi hàng nhạn chia đường.

Kinh Khẩu đó,
Bến thuyền đỗ,
Ngày tháng tốt tươi sắp lỡ.
Nến hết rụi,
Ngọc Thằng xà,
Trong thôn vọng tiếng gà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tựa lầu sông,
trăng biển ngắm,
tiếng ốc trên thành ai oán.
Liễu đê động,
đảo mờ sương
nhạn tách chia đôi đường.

Đường Kinh Khẩu,
bến thuyền về,
chính lúc xuân tươi sắp vô
Nến bạc tàn,
Ngọc Thằng thấp,
một tiếng gà trong ấp.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên sông đứng tựa lầu trông,
Ngắm nhìn trên biển trăng lồng bóng mây,
Tù và ai oán thành đây,
Liễu trên đê bổng động lay gió lồng,
Đảo mờ sương khói mông lung,
Đôi hàng chinh nhạn tách từng bầy chia.

Bên đường Kinh Khẩu chốn kia,
Những thuyền đỗ lại chờ lìa bến đi,
Chính ngày xuân đẹp qua thì.
Cháy tàn nến bạc ngày đi đến rồi,
Ngọc Thằng xuống thấp bậc ngôi,
Trong thôn một tiếng gà trồi gáy vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời