Búp măng hồng xinh xinh mười ngón
Nhạn ngừng bay trong tiếng tơ đồng
Trường thành kể khổ não lòng
Gió lùa mây, nước đêm đông nghẹn ngào

tửu tận tình do tại