詠萬里長城

聽說長城萬里長,
頭連東海尾西疆。
幾千百萬勞動者,
建築斯城鎮一方。

 

Vịnh Vạn Lý Trường Thành

Thính thuyết Trường Thành vạn lý trường,
Đầu liên Đông hải vĩ Tây Cương.
Kỷ thiên bách vạn lao động giả,
Kiến trúc tư thành trấn nhất phương.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói Trường Thành dài vạn dặm,
Đầu từ biển Đông, đuôi tới Tây Cương.
Hàng bao nhiêu trăm vạn người lao động,
Xây dựng nên thành này trấn một phương.


Nhân dịp sang thăm Trung Quốc, ngày 6-7-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Chính phủ ta dừng lại xem Vạn lý trường thành ở phía Đông Bắc thủ đô Bắc Kinh, Người có làm bài thơ ghi cảm tưởng như trên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nghe nói Trường Thành dài vạn dặm,
Nối từ Đông hải tới Tân Cương.
Hàng bao nhiêu triệu người lao động,
Xây đắp thành này trấn một phương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
73.57
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Phong Khất Sĩ

Nghe đồn vạn dặm thành dài
Đầu nơi Đông hải đuôi ngoài Tây cương
Triệu người lao động bỏ xương
Xây thành trấn giữ một phương đất trời

53.40
Trả lời