29/03/2023 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Vạn Lý Trường Thành
詠萬里長城

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 20:33

 

Nguyên tác

聽說長城萬里長,
頭連東海尾西疆。
幾千百萬勞動者,
建築斯城鎮一方。

Phiên âm

Thính thuyết Trường Thành vạn lý trường,
Đầu liên Đông hải vĩ Tây Cương.
Kỷ thiên bách vạn lao động giả,
Kiến trúc tư thành trấn nhất phương.

Dịch nghĩa

Nghe nói Trường Thành dài vạn dặm,
Đầu từ biển Đông, đuôi tới Tây Cương.
Hàng bao nhiêu trăm vạn người lao động,
Xây dựng nên thành này trấn một phương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nghe nói Trường Thành dài vạn dặm,
Nối từ Đông hải tới Tân Cương.
Hàng bao nhiêu triệu người lao động,
Xây đắp thành này trấn một phương.
Nhân dịp sang thăm Trung Quốc, ngày 6-7-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Chính phủ ta dừng lại xem Vạn lý trường thành ở phía Đông Bắc thủ đô Bắc Kinh, Người có làm bài thơ ghi cảm tưởng như trên.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 7), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Vịnh Vạn Lý Trường Thành