Mấy trăm vạn người gánh đá đắp trường thành
Mấy vạn người chồng,
người cha không về nữa
Hùng vĩ một phương trời
ngăn những đoàn quân hung dữ
Đất nước bình yên, vẫn nghe tiếng gọi hồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]