Trắng trên Trường Thành mây trắng bay
Tím dưới Trường Thành hoa tím nở
Những cành đinh hương nhỏ
Đợi khách du về đây

Ngoài kia không có quân Hồ - Lỗ
Lúa mì mùa mới tốt màu xanh
Chim reo trên gạch đài phong hoả
Yên tâm hoa đến nở bên thành

Tàu lượn ven chân núi
Còi thét trong mây khói
Mây trắng bay đâu chuyện đổi đời
Nghìn năm mây vẫn cứ rong chơi

Mây trôi nghìn năm mây cứ trôi
Hoa nở đợi người hoa cứ nở
Ta ngắm màu mây thương chuyện cũ
Hôn cành hoa nhỏ hát đời vui


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002