過宋都

艮岳神霄失故基,
茫茫煙草沒狐狸。
政經王蔡誰為厲,
事到徽欽亦可悲。
南渡重興能幾日,
中原恢復已無期。
惟餘城闕連雲外,
空使行人賦黍離。

 

Quá Tống đô

Cấn nhạc Thần Tiêu thất cố ky,
Mang mang yên thảo một hồ li.
Chính kinh Vương, Thái thuỳ vi lệ,
Sự đáo Huy, Khâm diệc khả bi.
Nam độ trùng hưng năng kỷ nhật,
Trung nguyên khôi phục dĩ vô kỳ.
Duy dư thành khuyết liên vân ngoại,
Không sử hành nhân phú “Thử ly”.

 

Dịch nghĩa

Cung Thần Tiêu núi Cấn nền cũ đã mất,
Chỉ thấy cáo chồn ẩn nấp trong đám cỏ xanh mênh mông.
Chính sự qua tay bọn Vương, Thái hỏi ai gây nên tai vạ?
Việc đến như Khâm, Huy thật cũng đáng thương.
Kinh đô dời xuống phương Nam, liệu được mấy ngày trùng hưng?
Việc khổi phục đất Trung nguyên đã không còn hy vọng nữa!
Chỉ trơ lại thành khuyết ngoài đám mây dày lớp lớp
Luống khiến người qua đường ngâm thơ “Thử ly”.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Núi Cấn cung Thần đã mất rồi,
Mênh mông cỏ biếc cáo chồn chui.
Quyền sa Vương, Thái nên nghiêng ngửa,
Việc đến Khâm, Huy đáng ngậm ngùi.
Vạc chuyển trời Nam, Thôi lỡ hội,
Gươm thu đất Bắc đã qua thời.
Ngoài mây thành khuyết, ôi đâu tá?
Thơ khách thương cho lúa tốt bời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Cấn Cung Thần Tiêu mất rồi,
Mênh mông cỏ biếc cáo chồn thôi.
Quyền qua Vương, Thái gây tai vạ,
Việc đến Khâm, Huy đáng ngậm ngùi.
Kinh khuyết về Nam tồn được mấy?
Trung nguyên khôi phục khó xong rồi.
Trơ ngoài thành khuyết mây đùn lớp,
Luống khiến ngâm thơ lúa tốt bời.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Núi Cấn cung Tiêu đã mất rồi
Cáo chồn sương cỏ hỗn mang thôi
Quyền hành Vương, Thái nên tai vạ
Sông núi Khâm, Huy mới sụt sùi
Cơ nghiệp trời Nam còn lâu mấy?
Hoàn ca đất Bắc hết mong rồi!
Còn đây thành đổ mây mù mịt
Mặc khách bùi ngùi khúc "lúa ơi!"

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời