Đêm thu tựa dưới gốc ngô đồng,
Cùng chị Hằng Nga giãi tấm lòng.
Trên nguyệt ờ hay mình sướng nhỉ!
Dưới trần có biết tớ buồn không?
Thanh nhàn một kiếp nơi cung quế;
Dầu dãi trăm năm chốn bụi hồng.
Lý Trích Tiên còn chưa hết hạn,
Mệt mê trong cuộc rượu thơ ngông.


Nguồn: Trúc Khê, Chợ chiều, Nhà in Lê Cường, 1942