Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2021 22:12

Thôi quy lọ phải tiếng chim nào,
Tấc dạ mong về lận bận sao!
Nương cửa đường thân chờ bóng dáng,
Dừng thoi khuê phụ ngóng âm hao.
Gian nan kiếp sống thân văn nhược,
Mù mịt đường trần bước thấp cao
Tấc cỏ ba xuân mong báo đáp,
Than ôi trời bể đức cù lao!


Nguồn: Trúc Khê, Chợ chiều, Nhà in Lê Cường, 1942