Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 25/08/2021 22:02 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Chợ chiều (Nhà in Lê Cường, 1942).