初月

光細弦欲上,
影斜輪未安。
微升古塞外,
已隱暮雲端。
河漢不改色,
關山空自寒。
庭前有白露,
暗滿菊花團。

 

Sơ nguyệt

Quang tế huyền sơ thướng
Ảnh tà luân vị an
Vi thăng cổ tái ngoại
Dĩ ẩn mộ vân đoan
Hà Hán bất cải sắc
Quan sơn không tự hàn
Đình tiền hữu bạch lộ
ám mãn cúc hoa đoàn

 

Dịch nghĩa

Vành cung mới lên, ánh nắng mờ nhạt
Bóng nghiêng nghiêng, hình chưa ổn định
Nhích chậm lên bên ngoài ải cổ
Đã nấp sau đám mây chiều
Qua Ngân Hà, không thay đổi dáng vẻ
Chốn quan sơn, tự nhiên thành giá lạnh
Trước sân có sương móc trắng
Bao trùm các đoá hoa cúc


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhàn nhạt vành cung mọc
Chênh chênh dáng chửa đều
Dần nhô ngoài ải vắng
Đã nép cạnh mây chiều
Ngân Hán nguyên màu cũ
Quan san giá lạnh nhiều
Trước sân làn móc trắng
Cúc nở rợp yêu kiều


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trăng non lên nhàn nhạt,
Nét mờ chênh chếch ngang.
Nhô khỏi bờ ải cũ,
Lẫn vào đám mây vàng.
Ngân hà không đổi sắc,
Biên thành tự lạnh khan.
Ngoài sân làn sương trắng,
Vườn cúc bóng mờ lan.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Nửa vành vừa hé mái cung lên
Một bánh xe trông chửa vẹn tuyền
Thấp thoáng đầu cành trên bể ló
Lô nhô ban tối áng mây ken
Chắn ngang luống để sông Ngân trắng
Hiu hắt vì ai mặt ải đen
Trăm mối bên lòng càng áy náy
Dãy thềm chòm cúc giọt sương hoen

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ánh sáng chênh chênh rọi
Vành cung lơ lửng treo
Vừa lên ngoài ải cũ
Đã lẩn giữa mây chiều
Hà Hán còn in rõ
Quan san vẫn lạnh đều
Trước sân vùng cúc nở
Thầm nặng giọt sương gieo


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vành cung mới ló, nhạt mờ,
Chênh chênh bóng ngả bây giờ chưa yên.
Bên ngoài ải cổ nhô lên,
Và nay đã nấp vào bên mây chiều.
Vào Ngân Hà, chẳng đổi nhiều,
Chốn quan san, thấy có chiều lạnh hơn.
Trước sân móc trắng còn tuôn,
Bám đầy hoa cúc nơi vườn trước sân...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ánh sáng mới ló ra,
Ảnh xiên chưa yên chỗ.
Đã trốn vào mây chiều,
Khi vùng biên mới ló.
Sông Ngân không đổi màu,
Quan san vẫn lạnh đó.
Sương trắng ngay trước sân,
Làm bụi cúc nở rộ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng non mới mọc sắc héo hon
Bóng xế nghiêng nghiêng dáng chửa tròn
Ải cũ lên cao trông nhỏ bé
Mây chiều nương ẩn vẻ chon von
Không thay sắc trắng Ngân Hà ngụ
Hoang lạnh đồn xa những núi non
Sân trước ngợp tràn sương móc trắng
Âm u che rợp cúc hoa con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng vàng mờ nhạt vành cung lên,
Ổn định hình chưa nghiêng bóng bên,
Nhích chậm lên bên ngoài ải cổ,
Nấp sau lấp ló đám mây ken.
Ngân Hà qua chẳng thay hình dáng,
Quan ải chốn non lạnh tự nhiên.
Sân phủ trước đầy sương móc trắng,
Bao trùm hoa cúc giọt sương hoen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời