Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ thiền (153)

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2017 20:19

漸漸雞皮鶴髮,
看看行步龍鍾。
假饒金玉滿堂,
難免衰弱病老。
任你千般快樂,
無常終是到來。
唯有徑路修行,
但念阿彌陀佛。

 

Kệ

Tiệm tiệm kê bì hạt phát,
Khan khan hành bộ lung chung.
Giả nhiên kim ngọc mãn đường,
Nan miễn duy tàn lão bệnh.
Nhậm thị thiên ban khoái lạc
Vô thường chung thị đáo lai.
Duy hữu kinh lộ tu hành.
Đảnh niệm A Di Đà Phật.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Hành Trụ

Lần lần tóc bạc da gà,
Chân đi lóng cóng bộ là cò ma.
Dầu cho vàng, ngọc đầy nhà,
Khó mà tránh khỏi cái già bệnh suy
Dầu cho nghìn món vui gì?
Vô thường rốt cuộc cũng thì bỏ đi.
Chỉ có đường tắt tu trì.
A Di Đà Phật ấy thì đem theo.


Nguồn: Long Thơ tịnh độ, Thích Hành Trụ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Trí Tịnh

Lần lần tóc bạc da mồi
Thấm thoát bước đi lụm cụm
Dẫu rằng: vàng ngọc đầy nhà
Đâu khỏi: già suy bệnh khổ
Mặc ông sung sướng đủ điều
Cái chết nó rồi cũng đến
Duy có đường tắt tu hành
Chỉ niệm "A Di Đà Phật"


Nguồn: Đường về Cực Lạc, Thích Trí Tịnh, NXB Tôn giáo, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Da mồi tóc bạc lần lần
Lụm cụm bước run mấy chốc
Dù sang vàng ngọc đầy nhà
Vẫn khổ suy già bệnh tật
Ví hưởng khoái lạc ngàn muôn
Đâu khỏi vô thường chết mất?
Duy có đường tắt thoát ly
Chỉ niệm A-di-đà Phật


Nguồn: Tiểu sử 13 vị Tổ Tịnh độ tông, Thích Thiền Tâm, NXB Phương đông, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời