Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Mã Tương Lan (1 bài)
- Đồ Long (9 bài)
- Trần Tiến Phu (1 bài)
- Viên Tông Đạo (2 bài)
- Từ Thông (2 bài)
Tạo ngày 19/09/2008 02:01 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 19/09/2008 02:06 bởi hongha83
Thang Hiển Tổ 湯顯祖 (1550-1616) tự Nghĩa Nhưng 義仍, hiệu Hải Nhược 海若, Nhược Sĩ 若士, Thanh Viễn đạo nhân 清遠道人, là nhà soạn kịch, nhà văn đời Minh. Người Lâm Xuyên, Giang Tây. Nơi ông ở gọi là Ngọc Danh đường. Sớm nổi danh, dám cự tuyệt lại tri huyện khi được mời đến chơi. Đỗ tiến sĩ năm 1583, đời Vạn Lịch nhà Minh. Nhậm chức Bác sĩ ở Thái Thường tự, kiêm chuyên viên của Bộ Lễ. Đến 1591, do tố giác Đại học sĩ Thân Thời Hành, nên Thang Hiển Tổ bị hạ cấp, làm quan Điền sử (ghi chép sử) ở tỉnh Quảng Đông, sau đổi làm Tri huyện ở Toại Xương, Chiết Giang. Do không chịu xu nịnh, không hợp với giới quan lại nên lại bị cách chức và không bao giờ quay lại làm quan nữa. Về đọc sách và nghiên cứu ở Thái Châu, chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo, Đạo giáo. Trong sáng tác kịch, phản đối các niêm luật…