Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2008 02:13

聞都城渴雨,時苦攤稅

五風十雨亦為褒,
薄夜焚香沾御袍。
當知雨亦愁抽稅,
笑語江南申漸高。

 

Văn đô thành khát vũ, thì khổ than thuế

Ngũ phong thập vũ diệc vi bao,
Bạc dạ phần hương chiêm ngự bào.
Đương tri vũ diệc sầu trừu thuế,
Tiếu ngữ Giang Nam Thân Tiệm Cao.

 

Dịch nghĩa

Năm gió mười mưa, đó cũng chỉ để cho hay thôi
Hoàng đế thắp hương thâu đêm, thấm cả long bào
Phải biết là, mưa cũng sợ phải đóng thuế
Cười nhắc lại chuyện Thân Tiệm Cao ở Giang Nam


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Gió hoà mưa thuận đáng khen sao
Đêm đốt hương xông áo ngự bào
Vẫn biết mưa buồn vì thuế nặng
Giang Nam cười giễu Thân Tiệm Cao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Năm gió mười mưa chuyện có nào
Mùi hương thấu sáng thấm long bào
Nên hay mưa cũng vì lo thuế
Vui kể Giang Nam Thân Tiệm Cao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời