22/05/2024 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn đô thành khát vũ, thì khổ than thuế
聞都城渴雨,時苦攤稅

Tác giả: Thang Hiển Tổ - 湯顯祖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2008 02:13

 

Nguyên tác

五風十雨亦為褒,
薄夜焚香沾御袍。
當知雨亦愁抽稅,
笑語江南申漸高。

Phiên âm

Ngũ phong thập vũ[1] diệc vi bao,
Bạc dạ[2] phần hương triêm ngự bào.
Đương tri vũ diệc sầu trừu thuế,
Tiếu ngữ Giang Nam Thân Tiệm Cao[3].

Dịch nghĩa

Năm gió mười mưa, đó cũng chỉ để cho hay thôi
Hoàng đế thắp hương thâu đêm, thấm cả long bào
Phải biết là, mưa cũng sợ phải đóng thuế
Cười nhắc lại chuyện Thân Tiệm Cao ở Giang Nam

Bản dịch của (Không rõ)

Gió hoà mưa thuận đáng khen sao
Đêm đốt hương xông áo ngự bào
Vẫn biết mưa buồn vì thuế nặng
Giang Nam cười giễu Thân Tiệm Cao
[1] Chỉ gió hoà mưa thuận. Theo Luận hành - Tinh ứng của Vương Xung: “Gió cành không tiếng kêu, mưa không nhuyễn đất; năm ngày một gió, mười ngày một mưa, thật đáng khen vậy”.
[2] Lúc trời gợn sáng, ý nói vua thâu đêm cầu đảo.
[3] Thân Tiệm Cao nước Ngô thời Ngũ Đại, làm nhạc công cho Dương Phổ. Bấy giờ thuế má nặng nề, nhà buôn kêu khổ, đô thành Quảng Lăng bị hạn to. Gặp lúc hạn, quan Trung thư lệnh là Từ Tri Cáo hỏi mọi người xung quanh: “Chỉ ở ngoại ô có mưa còn trong thành không mưa là tại sao?” Thân Tiệm Cao trả lời một cách châm biếm: “Vì mưa sẽ phải đóng thuế nặng, nên không dám vào kinh thành đấy thôi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thang Hiển Tổ » Văn đô thành khát vũ, thì khổ than thuế