Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 04:56

侍宴

皇家貴主好神仙,
別業初開雲漢邊。
山出盡如鳴鳳嶺,
池成不讓飲龍川。
妝樓翠幌教春住,
舞閣金鋪借日懸。
侍從乘輿來此地,
稱觴獻壽樂鈞天。

 

Thị yến

Hoàng gia quý chúa hảo thần tiên,
Biệt nghiệp sơ khai Vân Hán biên.
Sơn xuất tận như Minh Phụng lãnh,
Trì thành bất nhượng Ẩm Long xuyên.
Trang lâu thuý hoảng giao xuân trụ,
Vũ các kim phô tá nhật huyền.
Thị tòng thừa dữ lai thử địa,
Xưng thương hiến thọ nhạc "Quân thiên".

 

Dịch nghĩa

Con gái quý của nhà vua kính chuộng thần tiên
Vừa mới dựng toà nhà riêng bên bờ sông Vân
Núi giả trải dài ra xa như dãy núi Minh Phụng
Ao đào uốn lượn không kém sông Ẩm Long
Màn màu xanh trên lầu trang điểm tạo nét xuân tươi
Vàng bạc phô bày ở gác múa như mặt trời treo
Theo hầu xe vua tới nơi này
Nâng chén chúc thọ hát bài "Quân thiên"

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hoàng gia công chúa chuộng thần tiên
Cạnh dải Ngân Hà dựng gác hiên
Dãy núi trông như Minh Phụng lĩnh
Làn ao nào kém Ẩm Long xuyên
Lầu trang màn thuý màu xuân giữ
Gác múa rèm vàng ánh nắng nguyên
Theo cạnh xe loan về chốn ấy
Chén vàng chúc thọ, khúc Quân thiên


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoàng gia, công chúa chuộng tiên,
Bên bờ Vân Hán, dựng riêng toà nhà.
Núi như Minh Phụng trải ra,
Ao, đào trông giống như là Ẩm Long.
Lầu, trang màn thuý xuân nồng,
Vách vàng gác múa, tưởng trông mặt trời.
Hầu xe vua đến tận nơi,
Nâng ly chúc thọ, ca lời Quân Thiên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuộng thần tiên hoàng gia công chúa
Vừa xây lâu đài phía sông Vân
Núi như Minh Phụng giống gần
Ao đào uốn lượn Ẩm Long kém nào
Màn màu xanh xuân cao tạo nét
Vàng bạc phô múa gác sáng trưng
Xe vua kính cẩn tháp tùng
Nâng chung chúc thọ nhạc mừng “Quân Thiên”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung đình công chúa chuộng thần tiên,
Vừa dựng bờ Vân toà mới riêng.
Núi giả dài ra như Minh Phụng,
Ao đào uốn lượn tựa Ẩm Long.
Màn xanh tạo nét xuân trang điểm,
Vàng bạc phô bày mặt nhật huyền.
Triều phục xe loan nơi đó tới,
Nâng ly chúc thọ bài “Quân thiên”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời