rừng cây đơm dâng
xanh biếc tầng tầng
gió xuân phơi phới
hồn ta lâng lâng


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013