rừng cây đơm dâng
xanh biếc tầng tầng
gió xuân phơi phới
hồn ta lâng lâng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]