Một người bẫy chim nọ
Bắt được con gà gô
Con gà này đặc biệt
Vừa béo lại vừa to

Trước khi bị làm thịt
Nó cầu xin được tha
Bù lại, hứa sẽ giúp
Bẫy thêm được nhiều gà

“Tôi sẽ đi tìm kiếm
Dụ gà gô đến đây
Nơi anh đang đặt bẫy
Tha hồ bắt hằng ngày”

“À, mày như thế đấy!
Giờ thì ta vặt lông
Rồi quay lên, đánh chén
Không chút vấn vương lòng’

Tìm cách hại đồng loại
Chỉ là kẻ gian tà
Hại người để mình sống
Còn gian tà gấp ba


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015