08/07/2020 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 17:52

 

rừng cây đơm dâng
xanh biếc tầng tầng
gió xuân phơi phới
hồn ta lâng lâng
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Xuân