mây đi về đâu
trời đổ mưa ngâu
chim âu sãi cánh
bay ngang mái lầu


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013