Tươi non buổi sáng mùa xuân
Giọt sương lóng lánh trong ngần mắt em
Đất trời xanh lại xanh thêm
Mang hương gửi ngọn gió mềm non tơ

Dòng sông nhẹ cánh buồm thơ
Có con chim nhỏ đậu bờ lau thưa
Em nghe tuổi mộng vào mùa
Bao nhiêu mơ ước cũng vừa lên xanh.