em yêu người tàn tật
lăn lóc khắp phố phường
ngày lại ngày khản cổ
kêu gọi chút lòng thương


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013