em yêu người tàn tật
lăn lóc khắp phố phường
ngày lại ngày khản cổ
kêu gọi chút lòng thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]