Mỗi lần cầm sách giáo khoa
Rưng rưng lại nhớ tuổi hoa đến trường.
Hầm kèo vẳng tiếng yêu thương
Hàng xoan rắc mực tím đường đạn bom.

Một thời khoai nướng thay cơm
Sách cùng ta đội mũ rơm giữa trời.
Bao nhiêu kiến thức ở đời
Ủ vào trang sách nuôi người lớn khôn.

Sách đằm lời mẹ ru con
Gieo khao khát để vẹn tròn tương lai.
Tiếng gà gáy ửng ban mai
Bậc tài danh cũng từ bài o, a…

Tuổi thơ ấu đã lùi xa
Càng nâng niu sách giáo khoa đầu đời.
Mong con cháu được nên người
Những trang sách lại nói lời ước mơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]