15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2011 19:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2016 15:07

青江郊遊山道

不管山深虎豹多,
侵晨倚轎越嵯峨。
林蓁有道通狐兔,
灌莽無人長薛羅。
飛澗帶寒巖下落,
清風送影樹邊過。
巍巍聖祖行營在,
滅賊功高石不磨。

 

Thanh Giang giao du sơn đạo

Bất quản sơn thâm hổ báo đa,
Xâm thần ỷ kiệu việt tha nga.
Lâm trăn hữu đạo thông hồ thố,
Quán mãng vô nhân trưởng tiết la.
Phi giản đái hàn nham hạ lạc,
Thanh phong tống ảnh thụ biên qua.
Nguy nguy Thánh Tổ hành doanh tại,
Diệt tặc công cao thạch bất ma.

 

Dịch nghĩa

Chẳng ngại núi sâu có nhiều hổ báo,
Tảng sáng ngồi kiệu vượt núi chênh vênh.
Rừng rậm có đường thông nẻo đi của loài cáo thỏ,
Bụi cây hoang không người qua lại um tùm những dây cỏ rêu dại.
Suối bay mang giá lạnh lao xuống dưới núi,
Gió mát đưa bóng lướt qua mé cây.
Hành dinh của Thánh Tổ cao vòi vọi còn đây,
Công cao diệt giặc, đá không thể mòn.


Thanh Giang: Tên gọi huyện Thanh Chương thời Lê, nay là huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Non sâu chẳng ngại sẵn hùm beo,
Ngồi kiệu, tinh mơ vượt núi đèo.
Rừng rậm có đường thông cáo thỏ,
Lùm gai không khách, tốt dây rêu.
Suối bay chân núi dòng lành lạnh,
Gió lướt cành cây bóng dập dìu.
Thánh Tổ hành doanh cao vọi vọi,
Công to phá giặc, đá mòn sao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đâu ngại non sâu hổ báo nhiều
Tinh mơ ngồi kiệu vượt đèo cao
Rừng già sẵn nẻo thông chồn thỏ
Bụi rậm không người mịt cỏ rêu
Chân núi suối bay dòng lạnh lẽo
Cành cây gió thốc bóng liêu xiêu
Hành dinh Thánh Tổ vời cao ngất
Diệt giặc công to khắc đá lưu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời