21/09/2023 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Giang giao du sơn đạo
青江郊遊山道

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2011 19:25

 

Nguyên tác

不管山深虎豹多,
侵晨倚轎越嵯峨。
林蓁有道通狐兔,
灌莽無人長薛羅。
飛澗帶寒巖下落,
清風送影樹邊過。
巍巍聖祖行營在,
滅賊功高石不磨。

Phiên âm

Bất quản sơn thâm hổ báo đa,
Xâm thần ỷ kiệu việt tha nga.
Lâm trăn hữu đạo thông hồ thố,
Quán mãng vô nhân trưởng tiết la.
Phi giản đái hàn nham hạ lạc,
Thanh phong tống ảnh thụ biên qua.
Nguy nguy Thánh Tổ hành doanh tại,
Diệt tặc công cao thạch bất ma.

Dịch nghĩa

Chẳng ngại núi sâu có nhiều hổ báo,
Tảng sáng ngồi kiệu vượt núi chênh vênh.
Rừng rậm có đường thông nẻo đi của loài cáo thỏ,
Bụi cây hoang không người qua lại um tùm những dây cỏ rêu dại.
Suối bay mang giá lạnh lao xuống dưới núi,
Gió mát đưa bóng lướt qua mé cây.
Hành dinh của Thánh Tổ cao vòi vọi còn đây,
Công cao diệt giặc, đá không thể mòn.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Non sâu chẳng ngại sẵn hùm beo,
Ngồi kiệu, tinh mơ vượt núi đèo.
Rừng rậm có đường thông cáo thỏ,
Lùm gai không khách, tốt dây rêu.
Suối bay chân núi dòng lành lạnh,
Gió lướt cành cây bóng dập dìu.
Thánh Tổ hành doanh cao vọi vọi,
Công to phá giặc, đá mòn sao.
Thanh Giang: Tên gọi huyện Thanh Chương thời Lê, nay là huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Thanh Giang giao du sơn đạo