芙留

日用不成缺,
芙留誠獨佳。
蔓多隨處到,
葉茂為春開。
作偶憑榔寔,
論心信石灰。
人人借顏色,
紅笑徧桃腮。

 

Phù lưu

Nhật dụng bất thành khuyết,
Phù lưu thành độc giai.
Mạn đa tuỳ xứ đáo,
Diệp mậu vị xuân khai.
Tác ngẫu bằng lang tẩm,
Luận tâm tín thạch hôi.
Nhân nhân tá nhan sắc,
Hồng tiếu biến đào tai.

 

Dịch nghĩa

Dùng hằng ngày chẳng thành thiếu thốn
Dây trầu thật là tốt đặc biệt
Dây bò lan ra đến đâu cũng được
Lá tươi tốt đến xuân thì mở ra
Tác thành cho lứa đôi nhờ có quả cau
Bàn tâm sự thì tin vào miếng vôi
Mọi người đều mượn nhan sắc của nó
Nụ cười hiện lên đỏ đắn khắp má đào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Hằng ngày không nên thiếu
Lá trầu đẹp vẹn mười
Dây lan tuỳ sức đến
Lá tốt gặp xuân tươi
Cau nọ thành đôi lứa
Vôi kia kết nghĩa đời
Ai ai nhờ vẻ mặt
Đỏ đắn má đào cười

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàng ngày dùng chẳng thiếu
Lá trầu thật đẹp thay
Dây lan đâu cũng tới
Vẻ tốt sắc xuân bày
Tác hợp có cau nhỏ
Kết nghĩa nhờ vôi cay
Người cậy phô nhan sắc
Má hồng cười thêm say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời