18/01/2022 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù lưu
芙留

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2016 21:13

 

Nguyên tác

日用不成缺,
芙留誠獨佳。
蔓多隨處到,
葉茂為春開。
作偶憑榔寔,
論心信石灰。
人人借顏色,
紅笑徧桃腮。

Phiên âm

Nhật dụng bất thành khuyết,
Phù lưu thành độc giai.
Mạn đa tuỳ xứ đáo,
Diệp mậu vị xuân khai.
Tác ngẫu bằng lang tẩm,
Luận tâm tín thạch hôi.
Nhân nhân tá nhan sắc,
Hồng tiếu biến đào tai.

Dịch nghĩa

Dùng hằng ngày chẳng thành thiếu thốn
Dây trầu thật là tốt đặc biệt
Dây bò lan ra đến đâu cũng được
Lá tươi tốt đến xuân thì mở ra
Tác thành cho lứa đôi nhờ có quả cau
Bàn tâm sự thì tin vào miếng vôi
Mọi người đều mượn nhan sắc của nó
Nụ cười hiện lên đỏ đắn khắp má đào

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Hằng ngày không nên thiếu
Lá trầu đẹp vẹn mười
Dây lan tuỳ sức đến
Lá tốt gặp xuân tươi
Cau nọ thành đôi lứa
Vôi kia kết nghĩa đời
Ai ai nhờ vẻ mặt
Đỏ đắn má đào cười
Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Phù lưu