Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Hà Như vào 26/04/2010 08:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/04/2016 20:28

漁笛

浮世功名絕意求,
只憑一笛伴孤舟。
白蘋江上數聲曉,
紅蓼灘前三弄秋。
離浦鴈回明月塞,
懷鄉人倚夕陽樓。
不知興盡歸何處,
山自青青水自流。

 

Ngư địch

Phù thế công danh tuyệt ý cầu,
Chỉ bằng nhất địch bạn cô châu.
Bạch tần giang thượng sổ thanh hiểu,
Hồng lục (liệu) than tiền tam lộng thu.
Ly phố nhạn hồi minh nguyệt tái,
Hoài hương nhân ỷ tịch tịch dương lâu.
Bất tri hứng tận quy hà xứ,
Sơn tự thanh thanh thuỷ tự lưu.

 

Dịch nghĩa

Công danh trên cõi phù thế tuyệt nhiên không có ý cầu mong,
Chỉ nương một ống địch (sáo) làm bạn cùng chiếc thuyền côi.
trên sông bạch tần vài tiếng thổi trời sáng,
Trước bến hồng lục ba khúc lộng khí thu.
Chim nhạn trở về bến cũ, (từ giã) ải trăng sáng,
Người nhớ quê hương tựa nơi lầu nắng chiều.
Hứng tàn rồi, không biết về chốn nào?
Non vẫn xanh xanh, nước vẫn chảy một cách tự nhiên.


Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 174

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Công danh mảy tóc không màng,
Thuyền câu ống địch nhẹ nhàng tấm thân.
Trên sông chớm nở bạch tần,
Thoảng đưa mấy tiếng trời dần sáng ra.
Trước gành hồng lục đơm hoa,
Vừa ba khúc lộng tiết đà sang thu.
Nhạn về bến cũ đầm sâu,
Ải xa bóng nguyệt nhuộm màu biệt ly.
Lòng quê muôn dặm hoác quỳ, (?)
Lầu hoa nương ánh tà huy nghẹn ngào!
Hứng tàn qua lại nơi nao?
Nước xanh cuồn cuộn non cao trập trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngư địch

Xin lạm bàn:
Câu 3:
Chữ 蓼 có 2 nghĩa
a) Lục (lù) cao lớn, tốt tươi (tính từ), Kinh Thi có câu: lục lục giả nga 蓼 蓼 者 莪 cao lớn ấy là cỏ nga,
b) Liệu (liǎo) loài rau đắng, hoa đỏ hoặc trắng, có thể làm gia vị.(danh từ),
紅蓼 nên đọc là Liệu hồng, (rau Liệu hồng đối với rau Bạch tần)
Chữ 灘 sách phiên là Na, đây là chữ Than: bến bãi, đã sửa lại phiên âm.

Câu 7:
Theo văn cảnh, với câu sau, nói về đất nước, nên chữ 興盡 nên hiểu  là Hưng tận, là nói đến sự suy tàn của thời thế, của đất nước. Để như sách nguồn.

Phần dịch thơ:
Câu: Lòng quê muôn dặm hoác quỳ.
Hoác quỳ là từ khó hiểu, nhưng không thấy giải nghĩa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Phù phiếm công danh, chẳng phải cầu
Bạn cùng cây sáo với thuyền câu
Bạch tần tưởng sáng lung linh sắc
Hồng liễu ngỡ thu rạng rỡ màu
Nhạn về bến cũ, rời trăng ải
Người nhớ quê xưa, tựa bóng lầu
Niềm hứng tan rồi, đâu bước tiếp?
Vẫn xanh xanh núi, nước trôi mau


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Phù thế công danh ý chẳng cầu
Con thuyền thanh sáo dựa bên nhau
Trên sông tần trắng vang ban sáng
Trước bến răm hồng dạo khúc thu
Trăng sáng nhạn về nương cửa ải
Quê xa chiều đến tựa bên lầu
Chẳng hay hứng cạn về đâu nhỉ?
Nước chảy non xanh tự dãi dầu


Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty Văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phù thế công danh giũ sạch rồi
Bạn cùng ống địch chiếc thuyền côi
Bạch tần đôi tiếng reo trời sáng
Hồng lục ba chương lộng khí thu
Bến cũ nhạn về trăng ải tỏ
Quê xưa mộng xế nắng lầu soi
Hứng tàn chẳng biết về đâu nữa
Núi biếc sông dài cuộn cuộn trôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời