31/03/2023 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư địch
漁笛

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 25/04/2010 08:27

 

Nguyên tác

浮世功名絕意求,
只憑一笛伴孤舟。
白蘋江上數聲曉,
紅蓼灘前三弄秋。
離浦鴈回明月塞,
懷鄉人倚夕陽樓。
不知興盡歸何處,
山自青青水自流。

Phiên âm

Phù thế[1] công danh tuyệt ý cầu,
Chỉ bằng nhất địch bạn cô châu.
Bạch tần[2] giang thượng sổ thanh hiểu,
Hồng lục (liệu)[3] than tiền tam lộng thu.
Ly phố[4] nhạn hồi minh nguyệt tái[5],
Hoài hương nhân ỷ tịch tịch dương lâu[6].
Bất tri hứng tận quy hà xứ,
Sơn tự thanh thanh thuỷ tự lưu.

Dịch nghĩa

Công danh trên cõi phù thế tuyệt nhiên không có ý cầu mong,
Chỉ nương một ống địch (sáo) làm bạn cùng chiếc thuyền côi.
trên sông bạch tần vài tiếng thổi trời sáng,
Trước bến hồng lục ba khúc lộng khí thu.
Chim nhạn trở về bến cũ, (từ giã) ải trăng sáng,
Người nhớ quê hương tựa nơi lầu nắng chiều.
Hứng tàn rồi, không biết về chốn nào?
Non vẫn xanh xanh, nước vẫn chảy một cách tự nhiên.

Bản dịch của Quách Tấn

Công danh mảy tóc không màng,
Thuyền câu ống địch nhẹ nhàng tấm thân.
Trên sông chớm nở bạch tần,
Thoảng đưa mấy tiếng trời dần sáng ra.
Trước gành hồng lục đơm hoa,
Vừa ba khúc lộng tiết đà sang thu.
Nhạn về bến cũ đầm sâu,
Ải xa bóng nguyệt nhuộm màu biệt ly.
Lòng quê muôn dặm hoác quỳ, (?)
Lầu hoa nương ánh tà huy nghẹn ngào!
Hứng tàn qua lại nơi nao?
Nước xanh cuồn cuộn non cao trập trùng.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 174
[1] Cõi đời trôi nổi, lênh đênh, vô định như vật nổi trên nước, chẳng có nghĩa lý gì.
[2] Một thứ rau dại mọc ven bờ nước, hoa trắng.
[] Một thứ rau dại mọc ven bờ nước, lá xanh đậm, hoa màu hồng.
[4] Bến cũ, nơi đã ra đi.
[5] Ải rất cao, chỉ có ánh trăng, chim không bay qua được.
[6] Lầu buổi chiều. Nhiều bài thơ cổ có hình tượng ỷ lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Ngư địch