喜雨

天意君心易感通,
滂沱霖雨散隨風。
潤兼下濕高原滿,
熱卻流金爍石空。
四海雲霓寬眾望,
九州田野樂農功。
太平忝到崑蓬客,
願獻周詩誦婁豐。

 

Hỷ vũ

Thiên ý quân tâm dị cảm thông,
Bàng đà lâm vũ tán tuỳ phong.
Nhuận kiêm hạ thấp cao nguyên mãn,
Nhiệt khước lưu kim thước thạch không.
Tứ hải vân nghê khoan chúng vọng,
Cửu châu điền dã lạc nông công.
Thái bình thiểm đáo côn bồng khách,
Nguyện hiến Chu thi tụng lũ phong.

 

Dịch nghĩa

Ý trời với lòng vua dễ cảm thông nhau
Trận mưa dầm chan chứa theo gió lan ra
Thấm đầy cả dưới ruộng trũng trên đồng cao
Nóng dù chảy vàng nẻ đá cũng đều biến mất
Bốn bề mây mống, thư thái nỗi trông chờ của dân
Chín châu đồng nội vui vẻ công sức nhà nông
Khách thơ cảm thấy thẹn với đời thái bình
Nguyện dâng thơ nhà Chu ca ngợi cảnh được mùa liên tiếp[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Ý chúa lòng trời dễ cảm thông
Chứa chan mưa xuống khắp muôn vùng
Trên cao dưới trũng nhuần đầy ắp
Nẻ đá trôi vàng nóng sạch bong
Mây mống muôn phương hài dạ chúng
Ruộng đồng chín cõi sướng nghề nông
Thái bình luống thẹn là thi sĩ
Mùa được thơ dâng cả tiếng lòng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Trời định cảm thông ý nguyện vua
dầm dề gió thổi trút cơn mưa.
Nước tràn trũng thấp đồng cao chứa
Nắng hạn tan vàng đất nứt thua.
Bốn phía mống mây tròn ước vọng
Chín châu đồng ruộng vui cày bừa.
Khách thơ thẹn hưởng đời an lạc
Nguyện hiến thơ Chu chúc được mùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ý trời lòng chúa giống nhau
Gió tuôn mưa đỏ trắng phau khắp vùng
Tràn trề dưới vũng trên đồng
Vàng phai đá chảy bỗng vùng tan đi
Mống mây, nhìn thấy mừng thay
Nhà nông rộn rã vui đầy chín châu
Thái bình thơ chẳng dám đâu
Được mùa nguyện tỏ mấy câu chúc mừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời