Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2016 14:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/04/2016 17:26

戒驕

此身此世此乾坤,
莫謂人卑我獨尊。
富貴難常蘇子印,
賓朋易散翟公門。
譽歸大樹因無伐,
足洗滄波爲有渾。
往事尋思端可悟,
路逢干木不須論。

 

Giới kiêu

Thử thân thử thế thử càn khôn,
Mạc vị nhân ty ngã độc tôn.
Phú quý nan thường Tô tử ấn,
Tân bằng dị tán Địch công môn.
Dự quý đại thụ nhân vô phạt,
Túc tẩy Thương ba vị hữu hồn.
Vãng sự tầm tư đoan khả ngộ,
Lộ phùng Can Mộc bất tu luân.

 

Dịch nghĩa

Thân này đời này trời đất này
Đừng cho người là thấp hèn chỉ riêng mình tôn quý
Giàu sang khó lâu bền, ấy là quả ấn của Tô tử
Bè bạn dễ lìa tan, ấy là cửa Địch công
Tiếng tốt được quy tụ vào "cây to" vì không kiêu căng
Chân rửa sóng Thương Lang vì có vẩn đục
Việc đã qua suy tìm có thể hiểu rõ mối manh của nó
Đường gặp Can Mộc chẳng nên bàn luận[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Thân thế ấy trong trời đất ấy
Ta hơn người kém hẳn không xong
Ấn Tô Tần mất, giàu sang hão
Cửa Địch Công nghèo, bạn hữu tong
“Đại thụ” nêu danh vì có đức
Thương Lang rửa cẳng bởi không trong
Việc qua, manh mối tìm suy nghĩ
Can Mộc ra sao, hãy nhủ lòng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời đất này, đời đó giữ thân
Chớ chê người tiện chỉ ta sang.
Ấn Tô tử phú vinh thay đổi
Cửa Địch công khách bạn rã hàng.
Chân rửa Thương Lang vì bẩn đục
Tiếng lành « đại thụ » chẳng kiêu căng.
Việc qua suy gẫm tìm ra lẻ
Đường gặp Đoàn Can chớ luận bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Lnh

Thân thế nằm trong cõi đất trời
Thấp hèn tôn quí chẳng riêng ai
Ấn Tô đã mất sang bao lúc
Cửa Địch khi xui bạn mấy người
Đại thụ quy công do đức lớn
Thương Lang rửa cẳng thẹn danh hời
Việc qua suy nghĩ cho tường tận
Người cũ nêu gương cũng biết rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời